رایگان امتحان کن!

خدمات ما

تهیه دو نسخه متفاوت (الف و ب) از یک نمونه سوال (آزمون کاغذی)

امکان استفاده از نمونه سوالات آماده (ساخته شده توسط همکاران) با امکان دیدن مشخصات آزمون

راهنمای سایت

تعرفه آزمون کاغذی

 • اکانت نامحدود 999 آزمون ماهانه
  100,000 تومان
 • اکانت سه ماهه 7 آزمون ماهانه
  20,000 تومان
 • اکانت شش ماهه 10 آزمون ماهانه
  30,000 تومان
 • اکانت یک ساله 15 آزمون ماهانه
  50,000 تومان